data2Lista instalacji solarnych realizowanych w ramach projektu
ECO-Energetyczny Janów Lubelski etap II”.

 

Rysunek obok prezentuje liczbę instalacji solarnych pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem z wciśniętym lewy przyciskiem myszy.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumny tabeli zawierają nazwę miejscowości i adres poszczególnych instalacji. Kolejna kolumna zawiera informację o liczbie zamontowanych kolektorów. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.

Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

Miejscowość (obręb) Nr działki Liczba kolektorów Wartość ostatniego pomiaru Data ostatniego pomiaru Historia odczytów
Janów Lubelski 389, 411 3 kolektory 10.024,20 12.04.2021 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2961/1 3 kolektory 8.908,10 12.04.2021 Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3646/9, 3647/9 2 kolektory 8.454,40 12.04.2021 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 54 3 kolektory 8.199,40 27.03.2021 Wszystkie odczyty
Biała Druga 163 2 kolektory 7.856,00 01.01.2022 Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 307 3 kolektory 7.598,10 12.04.2021 Wszystkie odczyty
Biała Druga 260 2 kolektory 7.499,00 12.04.2021 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3796 2 kolektory 6.413,40 12.04.2021 Wszystkie odczyty
Biała Druga 263 3 kolektory 6.223,70 01.10.2019 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3599 2 kolektory 5.471,70 12.04.2021 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 306/7 2 kolektory 4.682,00 07.12.2020 Wszystkie odczyty
Biała Druga 193, 194 2 kolektory 4.565,00 01.01.2022 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 92, 96 4 kolektory 3.516,00 10.08.2017 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4236 2 kolektory 2.127,50 04.09.2018 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3921/2 2 kolektory 1.972,00 28.09.2017 Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 555 2 kolektory 813,90 05.01.2018 Wszystkie odczyty
Momoty Górne 218 2 kolektory 696,60 04.11.2017 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2401/1 2 kolektory 471,50 24.08.2017 Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 400 3 kolektory 389,00 14.09.2017 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4217 2 kolektory 378,80 06.11.2017 Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1735 2 kolektory 56,80 18.09.2017 Wszystkie odczyty
Kiszki 96/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Szewce 50/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 7 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5287 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 41 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2463/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1384 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1337 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2087/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3423 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5594 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 318/3, 318/3 3 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1157 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2818/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2402/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2021/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski Pierwszy 328/7 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1942 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5135 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1848/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1237 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 341 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3300/5, 3301/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3322 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1281 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1972/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4251 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5299 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1184/3 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 510 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2858/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3439 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3822 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 4409 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1538/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1523 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1651/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Druga 217/1, 216 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2443/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4094 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3337 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2448/8 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 2970/1, 2971 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 389/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3085/1, 3085/2 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3489 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 30 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3990 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2465 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3515/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3938/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 2859/1 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1474/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4003 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3795 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2003/2, 3020 2 kolektory Wszystkie odczyty
Kiszki 133/1 3 kolektory Wszystkie odczyty
Ujście 183/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1373 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 993/5, 993/7 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2512 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3675 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1405/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4019 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1963 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1565 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1375 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3823 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3891 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4282 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 221 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 50 2 kolektory Wszystkie odczyty
Kiszki 106/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Momoty Górne 240/2 3 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1303 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 370/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 251,254/1,255/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 534/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2054/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1776 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3606 3 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1490, 1489 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3670 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3242 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Momoty Górne 217 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4129 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1226 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3698 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2122/6 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1652 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1692/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3349 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1548 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 4015 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 415 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 311/2 3 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 348/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4193 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1077 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 513/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3892 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 337/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 24/4 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1911/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Druga 154 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 20/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 370/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3253 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ujście 22 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2430/2, 2431/8 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3231 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 20/8 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1765/4, 1766/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1784/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Kiszki 125 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 5417/10 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3668 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 56 4 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 486 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1414/4 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4172/8 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1320 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1597/2 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1127/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1128 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1355 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2374 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3650 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski Drugi 104 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1784/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1656/1, 1657/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2081/3 3 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1236 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3294 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1651/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5560 2 kolektory Wszystkie odczyty
Momoty Górne 55 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3928/1 3 kolektory Wszystkie odczyty
Kiszki 325/2 3 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1353 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1178 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 503/2 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1691/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3132/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1012/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 4362 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 590, 591 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1151/5, 1150/5, 1149/11 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1482 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1755 3 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Druga 294 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4063 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1547/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 47 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3882 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3878/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 630/6, 630/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Druga 178 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 876, 879 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4185 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3983 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1231/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 326/10 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3938/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ujście 126 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4155 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3257 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4255 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5557 2 kolektory Wszystkie odczyty
Kiszki 128 2 kolektory Wszystkie odczyty
Szewce 98 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3296 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3302 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2512 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2463/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1402/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4032 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2005/1, 2007/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 66 4 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 4053, 4054 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Poduchowna 34 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4172/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3942 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 48 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski Pierwszy 322/7 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1962/8 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 373/5 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1258 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 372/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 257/11 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2054/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 2008/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5648/4 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3654/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1195 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2022/1, 2979/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2482 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3482 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4097/8 2 kolektory Wszystkie odczyty
Momoty Górne 1/57 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 272/11 3 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1611 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3674 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Druga 11/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 353 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 932 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3371 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 651 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3654/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 335 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 4590 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2541/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 42 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1504 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 324/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 521/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3896/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 566 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 4792/2, 4792/4 3 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3149/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1656/4 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1271 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ujście 12 2 kolektory Wszystkie odczyty
Momoty Górne 93/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 320 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1779/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3629 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3256 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1737 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3282/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 420 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4039 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3959 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1633/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2417/14 2 kolektory Wszystkie odczyty
Kiszki 110/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1905 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3293 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1317 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 663/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 268 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 2927/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski Drugi 100/1 , 101 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1778/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1484 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3481 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 1225 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 272/10 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3246 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4170/11 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1787/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski Trzeci 2122/5 3 kolektory Wszystkie odczyty
Kiszki 321 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1003 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Druga 265 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1643 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1692/3 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4046 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1021/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 4021 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ruda 1570/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 42 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1578 3 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Druga 901 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1348/2 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3837 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3920/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4293 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3879/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Zofianka Górna 570/1 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1189 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 4272 2 kolektory Wszystkie odczyty
Biała Pierwsza 2541/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 996 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 504/2 2 kolektory Wszystkie odczyty
Łążek Ordynacki 3895 2 kolektory Wszystkie odczyty
Ujście 92 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3424 3 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 3671 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1649 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 5138 2 kolektory Wszystkie odczyty
Janów Lubelski 1132/1 3 kolektory Wszystkie odczyty
Miejscowość (obręb) Nr działki Liczba kolektorów Wartość ostatniego pomiaru Data ostatniego pomiaru
Suma 96.317,10
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020