Uzupełnij poszczególne rubryki hasłami wynikającymi z podpowiedzi umieszczonych pod krzyżówką.

Krzyżówka pozioma 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Pierwsza komórka : 0
Podpowiedź: nauka o funkcjonowaniu przyrody
Ans : biologia

Pierwsza komórka : 11
Podpowiedź: energia ?.- energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza
Ans : wiatru

Pierwsza komórka : 22
Podpowiedź: w elektrowni słonecznej umożliwia wytwarzanie enerii elektrycznej
Ans : ogniwo

Pierwsza komórka : 33
Podpowiedź: inaczej śmieci
Ans : odpady

Pierwsza komórka : 66
Podpowiedź: Odpady ... - powstają w domu
Ans : organiczne

Pierwsza komórka : 44
Podpowiedź: Odpady ... - powstają w domu
Ans : organiczne

Pierwsza komórka : 55
Podpowiedź: ? energii - dzieli się je na odnawialne i nieodnawialne
Ans : zrodla

Pionowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020