W kolejnych krokach znajdują się różne środki transportu, wybierz ten którym się poruszasz, wypełnij niezbędne dane, a otrzymasz wynik. Ostatni krok dotyczy emisji dwutlenku węgla wynikającej ze zużycia prądu, gazu, węgla i oleju napędowego.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020