Projekt zakłada wykonanie 304 instalacji solarnych. Zamieszczone poniżej listy oraz mapy umożliwiają wyszukanie na mapach określonych instalacji.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020